ความเห็น 385211

ความยากจนในสังคมและภาคเกษตรกรรมของไทย (๑๕) : สังคมที่ขาด “จิตวิญญาณ???”

เขียนเมื่อ 

ผมเห็นด้วยกับบทความของอาจารย์ครับ อ่านแล้วผมรู้สึกคล้อยตามมาก ผมคิดว่าคนเรามีเป้าหมายที่แตกต่างกันใช่หรือไม่ครับ ในแง่ของการพัฒนาคนเราจะเริ่มที่การพัฒนาตัวเองก่อน หลังจากนั้นน่าจะมาพัฒนาองค์กร ประเทศชาติต่อไป แต่ผมยังมองไม่เห็นจุดนั้นเลยครับ เห็นแต่พัฒนาตัวเองอย่างเดียว สิ่งอื่นไม่เกี่ยว นั่นเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์หรือเปล่าครับอาจารย์ แล้วเมื่อไหร่ประเทศชาติจึงจะเกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงสักที