ความเห็น 38390

เมื่ออยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของในหลวง : ความรู้สึกของนายบอน

รัตน์ทวี อ่อนดีกุล
IP: xxx.188.51.28
เขียนเมื่อ 

ขอตื้นตันใจด้วยคนค่ะ น้อยคนจริง ๆ นะคะที่จะมีโอกาสอย่างนี้