ความเห็น 38387

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้าง

-ขจิต ฝอยทอง
IP: xxx.158.4.202
เขียนเมื่อ 
  • เห็นด้วยครับ ถ้าทำงานเป็นทีม
  • จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีครับ