ความเห็น 383265

บริหารด้วยทฤษฎี X, Y, Z

พิชญานนท์
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 
  • กำลังอ่านเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ  โชคดีที่มาเจอ 
  • เห็นด้วยกับอาจารย์ ค่ะ  คน บริหารยากที่สุด  
  • ธรรมชาติสอนให้คนรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ตนอยู่  ซึ่งก็แล้วแต่ว่าใครจะปรับมากน้อยเพียงใด บวก หรือ ลบ  ธรรมชาติของคนในองค์กร ส่วนใหญ่ไม่ค่อยที่จะอยากปรับเปลี่ยน จึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหารอย่างท่านอาจารย์ต้องใช้กลยุทธ์หลากหลายในการบริหารคน
  • แล้วหนูจะเข้ามาติดตามอ่านต่อนะคะ