ความเห็น 38318

คุณกิจ8คนเรียนรู้เรื่องอะไร?

เขียนเมื่อ 

เรียน อ.ภีม ผมอยากให้อาจารย์ขยายประเด็นยาวๆหน่อยครับ ผมจะได้นำไปประกอบการปรับปรุงบันทึกความรู้แก้จนตามวิถีคนคอนฉบับของคุณกิจครับ ผมยังต่อความคิดไม่ค่อยได้

ขอบคุณครับ