ความเห็น 382720

ภาคีจัดการความรู้ภาคราชการ plus กรมอนามัย Open House (2) นำเรื่อง

เขียนเมื่อ 
  • เออ หนูกบ โรงเรียนพ่อแม่ เข้าใจเปรียบเทียบเน๊าะ
  • ถ้าเปรียบเทียบว่า KM เหมือนแต่งงาน ก็คงต้องมาเชื่อมโยงกับความรัก ว่า รัก ก็คือ การให้ กระมังคะ
  • ให้ และเราก็จะ เข้าใจ และเราก็จะ มีความรู้ไปเรื่อยๆ จริงบ่
  • ถ้าทำได้ คงไม่หนีไปแต่งงานใหม่แน่นอน เลย เน๊าะ