ความเห็น


ลุงรักชาติราชบุรี

....ไตรสิกขา..๑.ถ้ามองว่าเป็นลำดับขั้นตอนของการเรียนรู้..ศีล..การเตรียมความพร้อมที่จะศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆด้วยการทำความสะอาดจิตใจ สร้างความเข้มแข็งให้ร่างกาย จิตใจ ขจัดเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ ก็ได้..สมาธิ..การมุ่งมั่นในการสังเกตพิจารณาปรากฏการณ์ให้เข้าใจ ด้วยความเด็ดเดี่ยว ไม่วอกแวกแต่เป็นไปด้วยความสงบสันติมีความแยบคายที่จะตามติดพิจารณาด้วยเหตุผลโดยมีหลักของทางสายกลาง มีความเข้าใจในสภาวะของตนและทุกสิ่งว่ามีความเป็นทุกข์ ไม่เที่ยง ไม่มีตัวตนจริงๆ..ไม่ยึดมั่นถือมั่น..ปัญญา..คือผลจากการพิจารณาปรากฏการณ์ที่จะสามารถนำไปประยุกต์เทียบเคียงกับเรื่องอื่น..เกิดดวงตาเห็นธรรม..ทั้งสามสิ่งเป็นสิ่งที่เกื้อกูลกัน..เป็นวัฏจักรของสติ..รับรู้เรียนรู้..ถือเป็นเคล็ดวิธีของการสร้างองค์ความรู้..ใช่อย่างนี้หรือเปล่าครับ..

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี