ความเห็น 379135

ความพอเพียง

สวัสดีครับ

ความพอเพียง น่าจะเป็นความพึงพอใจ ที่สอดคล้องกับความสุข และสมดุล รวมถึงมีภูมิคุ้มกันครับ

แวะมาให้กำลังใจในการเขียนบันทึกครับ