ความเห็น 378614

อยากเป็นครูมืออาชีพ

เขียนเมื่อ 

ประเภทของครู

 1.  เปลือกครู

มาโรงเรียนสายประจำ  งานไม่ทำเอาแต่คุย  ทำงานชุ่ยตลอดเวลา  ชอบดุด่าเด็กอย่างไร้เหตุผล  งานของตนทำไม่เป็น  หนีไปนอนยามเมื่อเผลอ  พูดเพ้อเจ้อกับลูกศิษย์  ดัดจริตเจรจา  เจ้านายมาทำเป็นขยัน  วันทั้งวันไม่อยู่กับที่  ทำหย่อนยานเป็นพ่อพระ  เอาชนะระราน  ชอบซุกงานไว้ตลอด  บ่นออดจู้จี้  เป็นหนี้เกินตัว   ชอบมั่วแต่อบายมุข  ไม่ขวนขวายหาความรู้ อยู่เป็นครูไปวัน  ฯลฯ

2. เนื้อครู

สอนหนังสือตามหลักสูตร  มักไม่พูดเรื่องจรรยา  ถึงเวลาก็มา  ได้เวลาก็กลับ  ไม่สำทับคุณนิสัย  เรื่องวินัยไม่กล้าเน้น  ทำไม่เป็นแต่สอนได้  ใช้วิธีบอกเวลาสอน  ไม่เอื้ออาทรต่อศิษย์  ไร้ความคิดสร้างสรรค์  ทำงานทุกวันตามหน้าที่ ฯลฯ

 

3. แก่นครู

มาโรงเรียนแต่เช้า  กลับถึงเหย้าเมื่อเย็น  สอนศิษย์ให้คิดเป็น  ทำตัวเช่นที่สอนศิษย์  ไม่ขี้ยาติดบุหรี่  มักไม่มีหนี้สิน  กินพอดีไม่ฟุ้งเฟ้อ  ไม่เพ้อเจ้อนินทา  ให้เวลาสอนเพิ่ม  สอนซ่อมเสริมเด็กเรียนช้า  มีเมตตากับทุกคน  ไม่ซุกซนมั่วโลกีย์  ไม่เป็นผีการพนัน  ขยันอบรมศิษย์  เป็นมิตรกับทุกคน  เฝ้าก่นอ่านตำรา  ค้นคว้าหาความรู้  กตัญญูกตเวที  เอื้ออารีมิตรสหาย  ไม่แต่งกายนำสมัย  ทำจิตใจเบิกบาน  พูดอ่อนหวานน่าฟัง  ยืนเดินนั่งก็ดูดี ฯลฯ