ความเห็น 37841

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

พิชัย
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

แนวปฎิบัติ TQA ภาคเอกชน ภาคราชการปรับเป็น PMQAเพื่อการบริหารราชการที่เป็นเลิศ

ท่านสมาชิกเปิดดูที่ http://gotoknow.org/pichai3