ความเห็น 37807

คนเชื่อเรื่องกรรม

mom
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

เชื่อเช่นเดียวกันค่ะ เพราะประสบด้วยตนเองตามที่บันทึกไว้ใน  http://gotoknow.org/archive/2006/04/17/22/20/21/e24250 โชคดีนะคะที่เราคิดว่าพบเหตุการณ์แล้วและทำให้เราได้มีโอกาสประพฤติตามหลักธรรม เพราะทำให้อยู่เป็นสุขมากๆ ค่ะ