ความเห็น 377236

การใช้กิจกรรมชี้นำอ่าน - การคิดโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ลัดดาวัลย์
IP: xxx.172.209.65
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่างานวิจัยเร่องการใช้กิจกรรมชี้นำการอ่าน-การคิดด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นงานวิจัยของใคร และของมหาวิทยาลัยอะไร