ความเห็น 374775

เมื่อแม่เจ็บป่วย

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากสำหรับความคิดเห็น ทำให้รู้สึกว่าถึงมุมหนึ่งจะมืด แต่มีอีกมุมที่สว่างเสมอ ลูกที่รักและเลี้ยงพ่อแม่ก็มีมากกว่า