ความเห็น 36939

JJ_Tracer (L1_1)

JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านประกายรังสี

 ยินดีที่ท่านอาจารย์ "มาเป็น ฅน คอ เดียวกัน" ครับ