ความเห็น 36846

การสอบไล่ของกระบวนวิชา 1213-734 (1)

นายวิชัย กระมุทกาญจน์
IP: xxx.172.255.146
เขียนเมื่อ 

ผมวาคือสิยากสูแนวละครับ คันอาจารย์สิเอาคักๆ ผมวาเอาหมอ่งอาจารย์ภูมิใจแล้วสุมผมกะมีแฮงพอเฮียนต่อไปได้อีกซะเนาะครับ

          ขอบพระคุณครับ