ความเห็น 36804

คำศัพท์อีสานน่ารู้ #2

วรชัย
IP: xxx.172.184.2
เขียนเมื่อ 

ถ้าจะยกตัวอย่างการใช้คำ ก็จะสมบูรณ์ขึ้นมาก  เช่น  คันเจ้าได้ขี่ซ้าง กั้งฮ่ม คันแดง อย่าสิลืมซายพลอยผู่ขี่ควายคอนกล้า  เป็นต้น

จิหล่อ น่าจะเป็นจิ้งโกร่ง

แมงซอน เป็นแมงกระชอน