ความเห็น 3675

การแข่งขันกีฬา อสม.ปี 2548

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.35
เขียนเมื่อ 
     ขอชื่นชมครับ 3 ปีน่าจะเริ่มอยู่ตัว และชัดเจนว่ายั่งยืนนะครับ ได้อะไรบ้างตั้งแต่เตรียม-วันแข่ง-หลังงานแล้ว ที่เป็นกระบวนการบอกเล่ากันบ้างนะ