ความเห็น 36746

ระบบสุขภาพแห่งชาติ บทบาทหน้าที่ในอนาคต (ที่ควรจะเป็น) ตอนที่ 1

ดอกไม้นารี
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

ระบบสุขภาพแห่งชาติ

มีขึ้น อย่างที่มีแนวคิดที่ดี

แนวปฏิบัติ หากทำจริง

จากปรัชญาสูงสุดของสิ่งที่คิด

ประโยชน์ย่อมน้อมนำสู่ประชาชน