ความเห็น 36733

The right to be treated with respect, the basic right for employees

กลุ่มงานจิตเวช รพ.ยโสธร
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 
งาน..หน้าที่...ความรับผิดชอบ...
คือ...ปัจจัยพื้นฐานที่ควรมี
แต่..หากให้ดี...ที่ควรมีเพิ่ม..
คือ..จิตสำนึก...ของความเป็นมนุษย์
เพราะ...ความเป็นมนุษย์...
ย่อมนำไปสู่...การมีจิตสำนึก..
ในเรื่อง...ต่างๆ...เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย