ความเห็น 36599

การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรหลักเป็นครั้งคราว

ITAR3
IP: xxx.136.96.27
เขียนเมื่อ 

เรียนสอบถามอาจารย์ครับ ว่า การกระจายตัวแต่ละแบบหมายความว่าอย่างไรครับ และอยากให้ยกตัวอย่างระบบเกษตรของการการกระจายแต่ละอย่างด้วยครับ เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น ขอบพระคุณอย่างสูงครับ