ความเห็น 36368

งานประชุมสัมมนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้วิถีพุทธเพื่อพัฒนาคุณธรรมน้อมนำชีวิต

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.142.206
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์จ๊ะจ๋า...                                  
  • ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของคุณครูบาอาจารย์ ปาจารย์(อาจารย์ของอาจารย์) และท่านผู้มีส่วนร่วมในการเสริม สร้าง ส่งเสริมอนาคตของชาติทุกท่าน
  • เรียนเสนอให้อาจารย์กดปุ่ม Enter เพื่อแบ่งย่อหน้า จะได้อ่านง่ายขึ้นครับ...
  • ขอขอบคุณ