ความเห็น 3631

KM กับความหลากหลายทางชีวภาพ

ธุวนันท์
IP: xxx.19.55.2
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ที่เคารพ

  ได้อ่านเรื่องนี้แล้วสนใจเป็นอย่างยิ่งคะ เพราะกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำโครงการเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลเดนมาร์กและรัฐบาลไทยมา 2 ปีเศษแล้ว มีการศึกษาและสำรวจความหลากหลายทางชึวภาพโดยชุมชนเองใน 51 ตำบลใน 16 จังหวัดทั่วประเทศ  และนำมาจัดทำแผนของชุมชน โดยเราสนับสนุนกองทุนและกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรากำลังคิดว่าจะนำ KM ไปใช้ในกลุ่มนี้ด้วยคะ ในด้านการเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพมีการทำน้อยมาก ตอนที่เริ่มโครงการใหม่ ๆ เราพยายามหาความรู้ในเรื่องนี้เหมือนกันแต่พบน้อยมาก   หากมีการดำเนินการในเรื่องนี้เราขอเป็นเครือข่ายด้วยนะคะ  ขอบพระคุณมากที่อาจารย์ได้กรุณาเผยแพร่ข่าวสารดีๆ เป็นประโยชน์มากเลยคะ