ความเห็น 36292

การสอบไล่ของกระบวนวิชา 1213-734 (1)

ก้องกุล
IP: xxx.172.184.16
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับข้อ 3 ครับ เพราะผมคิดว่าการเรียนเพื่อรู้แล้วนำมาจัดเรียบเรียง เป็นองค์ความรู้ของตนเอง ไม่ได้เรียนเพื่อท่องจำครับ