ความเห็น 36288

การสอบไล่ของกระบวนวิชา 1213-734 (1)

สุเมธ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ถ้าข้อสอบแบบ T F ผมคิดว่าควร Closed-book examination เพื่อทดสอบความเข้าใจในวิชาครับ

ถ้าสอบแบบการปฏิบัติผมเห็นด้วยกับข้อ 4 ครับอาจารย์