ความเห็น 362698

ชื่นชมคน กศน.เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ คน กศน.

เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยมครับ ได้มาเจอตัวจริงเสียงจริง ผมคนหนึ่งที่เข้าอบรมรุ่น 3 มาจากแปดริ้วครับ