ความเห็น 361876

แต้มสีผ้าขาว : (2) ดาราเจ้าบทบาท

เขียนเมื่อ 

ดีใจค่ะ  ที่ช่วยให้อาจารย์ระลึกถึงความหลัง

แอบอิจฉาทารกน้อยทั้งสองในอดีตที่คุณพ่อดูแลอย่างเอาใจใส่ และใกล้ชิด