ความเห็น 3618

ร้องเพลงกล่อมลูก...สื่อสายใยรักสายใยแห่งความผูกพัน

ชมพูแพร
IP: xxx.151.140.118
เขียนเมื่อ 

ประทับใจมากค่ะไม่ค่อยเคยเห็น ผู้ชายที่ละเอียดอ่อนและให้เวลากับลูกได้อบอุ่นปานนี้ ขอให้ชายไทยได้แบบอย่างอันงดงามนี้ ปัญหาสังคมคงลดลงเยอะค่ะ