ความเห็น 361183

การสอบสวนที่ทรงประสิทธิภาพ

เขียนเมื่อ 
ถ้าเป็นจริงดั่งที่ว่ามานั้นจริงก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควร  แต่โดยทั่วไปแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่นำไปพูด  เกรงว่าผู้อื่นจะพูดต่อๆ กันมากกว่า อย่าเพิ่งปรักปรำท่านนิติกรเลยครับ