ความเห็น 36062

รางวัล...ได้อยู่แล้วทุกครั้งที่ได้เขียนค่ะ ไม่ต้องให้อีกก็ได้

จตุพร
IP: xxx.150.132.19
เขียนเมื่อ 
ไม่ต้องโปร แต่เป็นตัวของตัวเอง...ผมขอยินดีกับอาจารย์โอ๋ อโณ มากเลยๆครับ