ความเห็น 359285

JJ_Tracer ครัวสยาม นครปฐม

เขียนเมื่อ 

มาแก้คำผิดครับ

ขออนุญาตแก้คำผิดในข้อคิดเห็นข้างต้น

จาก

ขนาดอาจารย์เช้า

แก้ไขเป็น

ขนาดอาหารเช้า