ความเห็น 358175

ปลูกต้นไม้ใช้หนี้

เขียนเมื่อ 
ศูนย์เรียนรู้มหาลัยชีวิตเม็กดำ เข้ามาเยี่ยม โครงการปลูกไม้ใช้นี้ และเกษตรประณีตกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้เข้าอ่าน ได้เรียนรู้ กับการรักษาป่าอีกด้วย ตัวแทน กลุ่ม 9