ความเห็น 35737

เป็นหัวหน้าคนให้เป็น

กังสดาล สุวรรณรงค์
IP: xxx.157.44.226
เขียนเมื่อ 

แนวคิดเป็นหัวหน้าคนให้เป็นซึ่งคุณสมเกียรติได้บันทึกไว้นั้น

ขอแลกเปลี่ยนด้วยคนนะ..   การเป็นหัวหน้าคนกับการเป็นผู้นำคนนั้นเท่าที่มีประสบการณ์ผ่านมานั้นใช่ว่าเป็นเรื่องง่าย      แต่ในฐานะที่เป็นลูกน้องนั้นมีมุมมองอย่างไร     ผู้ที่เรายอมรับว่าเป็นหัวหน้านั้นต้องเป็นผู้ที่เรารู้สึกศรัทธา    เป็นแบบอย่างที่ดีให้เราปฏิบัติตามมิใช่เพียงแค่บอกว่าควรทำสิ่งนั้นนะ  ทำสิ่งนี้นะ แต่ก็ทำไม่ได้    มีความเห็นใจช่วยเหลือเกื้อกูลลูกน้อง   เพื่อนร่วมงาน   ในยามที่เกิดความทุกข์  ลำบาก  โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทน    เป็นห่วงเป็นใยกับทุกคน   ให้ความเสมอภาคอย่างสมำเสมอ    ใจกว้าง   เป็นผู้ฟังที่ดี     การสร้างศรัทธานั้นต้องใช้เวลา

     สำหรับการเป็นลูกน้องให้เป็นนั้น  ในมุมมองของดิฉันเห็นว่า  ก็คงไม่ต่างจากการเป็นหัวหน้า หรือผู้นำ  อยู่ที่ว่าเราต้องเข้าใจว่าบทบาท  ณ ขณะนี้เราอยู่บทบาทไหน    กำลังทำอะไร   ทำกับใคร  ทำเมื่อไหร่   การจะเป็นลูกน้อง  หรือหัวหน้าที่ดีคงต้องอาศัยสัมพันธภาพที่ดีซึ่งกันและกัน  

        กังสดาล