ความเห็น 357265

ภาพแห่งความโหดร้าย

เขียนเมื่อ 

ยอมรับว่า คุ้นเคยกับ 3 จังหวัด มีเพื่อนๆ อยู่หลายคน เคยไปฝึกงานที่ มอ.ปัตตานี ใช้ชีวิตที่ปัตตานีและยะลา อยู่หลายเดือน ไปบราโอก็บ่อย ยอมรับว่าเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่มาก อบอวลด้วยบรรยายการวิถีชีวิตอิสลาม

แต่ตอนนี้...เมื่อเห็นภาพที่ปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์ และข่าวโทรทัศน์ ยอมรับว่ากลัว....กลัวพี่น้องมุสลิมด้วยกัน ตามข่าวเป้าหมายมันไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ แต่รวมถึงชาวบ้าน และผู้บริสุทธิ์... ไร้คำบรรยายครับ. 

ไม่มีแล้วความอบอุ่น
ไม่มีแล้วบรรยากาศแห่งสันติภาพ
ไม่มีภาพวิถีชีิวิตของมุสลิม...ผู้รักความสันติสุข

ถ้าคนในพื้นที่ไม่ร่วมกันสร้าง ไม่ร่วมกันแก้ ไม่มีใครที่จะแก้ปัญหาให้เราเองได้ดีกว่าตัวเราเองนะครับ...

ขออัลลอฮฺได้มอบทางนำให้แก่คนเหล่านั้นด้วย อย่าได้ให้พวกเขาเหล่านั้นบิดเบือนเจตนาที่บริสุทธิ์ และทำลายอุดมการณ์ของอิสลามอีกต่อไป... อามีน