ความเห็น 35517

Patho OTOP2 เหมือนหรือต่างกับ Patho OTOP1 อย่างไร

พี่เม่ย
IP: xxx.170.234.5
เขียนเมื่อ 
ความต่าง ของ "พาโถโอทอป"ทั้งสองเวอร์ชั่นอีกอย่างหนึ่งที่พี่เม่ยพบ คือ...
  • กลุ่มคุณกิจในโครงการสองนี้ เป็นคุณกิจมืออาชีพ ไม่ใช่คุณกิจมือใหม่เหมือนในโครงการหนึ่งแล้วค่ะ