ความเห็น 354811

เจาะใจ ผู้เขียน หนังสือ เข็มทิศชีวิต ช่วยให้รู้จักชีวิตมากขึ้น

เขียนเมื่อ 
สวัสดีค่ะ คุณ
P

เรื่องทัศนคติทางบวก เรื่องหนึ่งที่มีคนยืนยันในที่ประชุมว่า ทดลองมาแล้วเห็นจริงค่ะ

เวลาที่เราต้องไปคุยกับใคร (เจ้านาย/เพื่อนร่วมงาน) ทั้งที่คนอื่นบอกว่าคนนี้นิสัยไม่ดี น่ากลัว แต่ถ้าเราไปคุยกับเขาด้วยใจที่ปราศจากอคติ ค้นหาข้อดีของเขาที่ซ่อนอยู่ให้พบ ท่าทีที่เราแสดงออกมาจะดูเป็นมิตร และช่วยให้บรรยากาศในการสนทนาดีขึ้น เขาก็จะปฏิบัติต่อเราดีขึ้นด้วยค่ะ