ความเห็น 352240

จิตตปัญญาเวชศึกษา 14: หมอเพื่อมวลมนุษย์

เขียนเมื่อ 

อ.แป๊ะครับ

อาจารย์อยู่ที่ไหน ความผูกพันกับ ม.อ.นั้นเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทุกคนและตัวอาจารย์เองรู้สึกได้อยู่แล้วครับ ที่อาจารย์ติดตามว่าเกิดอะไรขึ้น ก็น่าจะนับว่า "ไม่ได้พลาด" อะไร

ยกเว้นราตรีนี้หัวใจสีเขียว งานรดน้ำมอบดอกไม้ อ.มยุรี อิ อิ (ไม่ต้องห่วง ยังมีจัดของคณะฯอีกครับ)