ความเห็น 351992

ภาพนี้ มีความหมาย

เขียนเมื่อ 

ภาพดูหดหู้ไม่ว่าจะจากสีขาวดำ สีหน้า หรือ แววตา ภาพวาดมองเห็นบุคคลากรยืนรวมกันแต่ไร้ความสัมพันธ์

ผมคิดว่าภาพนี้แสดงอารมณ์ของคนในสาธารสุ๘ในปัจจุบันที่ ขาดความสุขและขาดการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างกันและกัน