ความเห็น 349367

ฟาสฟูดแบบไทย

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับ, คุณพิชชา
  • ภาวะเช่นนี้,  ดูเหมือนว่า  วันเวลาจะติดปีกโบยบินไปอย่างรวดเร็ว
  • ผมเองเจอเช่นนี้ทุกวัน...
  • เป็นกำลังใจครับ
  • .....