ความเห็น 346633

...ก็แค่..บางครั้ง..ที่อ่อนแอ..

เขียนเมื่อ 

     ...การงานอันหนักหน่วง...

     ....แม้จะหนักหนา และเหนื่อยยาก ..ปานใด..

     ...แต่..ผลตอบแทนของมัน..

            ....ช่างคุ้มค่า..เสียนี่กระไร....

   --  ขอบคุณ คุณ Pที่มาเก็บเกี่ยวและร่วมสร้างความรู้สึกดี  ๆ ---

                 "JasmiN"