ความเห็น 34657

องค์ประกอบของเซลล์

มานิต
IP: xxx.157.146.132
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาสาระค่อนข้างดี ถ้าจะนำรูปเซล และส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในเซลมาแทรกประกอบด้วยก็จะดีมาก วันหลังจะนำรูปมาให้ดูนะ มีเยอะไปในเว็บเกี่ยวกับ ชีววิทยา ลองไปดูที่ http://www.gslc.utah.edu น่าจะมี จาก

มานิต http://gotoknow.org/ymanit