ความเห็น 346567

...ก็แค่..บางครั้ง..ที่อ่อนแอ..

เขียนเมื่อ 

    สวัสดีครับ

              แวะมาเยี่ยมเยียนครับ อยู่ใกล้แค่นี้เอง