ความเห็น 345872

Learning Organization

Arunee Sriruksa
IP: xxx.146.63.189
เขียนเมื่อ 

แนวคิดที่2 ในส่วนตัวคิดว่า เป็นแนวคิดที่ดีเพราะมีการมองอย่างเป็นระบบ ในส่วนของงบประมาณ คิดว่าไม่จำเป็นต้องเน้นในเชิงระบบนี้  เพราะการจะพัฒนาคน แลองค์กรนั้น ต้องสร้างความเข้าใจ เชื่อมั่น ในการเป็น LO ตามแนวคิดของ MArquardt และจะเห็นได้ว่าใน16 ขั้นตอนการสร้างLO ของ Marquardt ก็ไม่มีเน้นในเรื่องงบ แต่เป็น commitment ของคนและองค์กร

แนวคิด3 ส่วนตัวคิดว่า(จากข้อเสนอของคุณ)

การสร้างความรู้ที่ขาดหรือไม่เน้นนั้น สามารถมองในแง่นี้ได้รึไม่ คือการแสวงหา นั้นก็เทียบได้กับการสร้างความรู้ การแสวงต้องเกิดจาก action ดังนั้นการสร้างก็ได้เริ่มขึ้นแล้ว