ความเห็น 344460

พิธีมอบทุน..โดยฯพณฯบรรหาร คุณหญิงแจ่มใส ..โรงเรียนบางลี่วิทยา ให้เด็กเป็นใหญ่อีกครั้ง

เขียนเมื่อ 
  • ขอบพระคุณหัวหน้าลำดวน ที่มาให้แนวคิดอันมีคุณค่า และร่วมชื่นชมครับ