ความเห็น 34415

หมอตรวจอาการ วินิจฉัย และรักษา โรคความยากจน

งงงง
IP: xxx.24.9.96
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยในสิ่งที่ท่านวินิจฉัยออกมาแต่ยังไม่ตรงนัก ขอคิดด้วยนิดเดียวเพราะจะให้ตรงจริงๆคือให้วิธีจัดการโรคแก่เขาไป จะได้แก้ไขถูกเพราะเขาเป็นเจ้าของโรคเขาจะรู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะทุเลาจากโรคพวกนี้