ความเห็น 34376

Knowledge Volution ที่ มน.

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.134.146
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์มาลินี...                                   

 

  • ถึงไม่มีโอกาสเข้าอบรมอะไรแบบคนพิดโลก... ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน            
  • ขอแสดงความเคารพครูบาอาจารย์วิทยากร... อาจารย์ ดร.จันทวรรณ และอาจารย์ ดร.ธวัชชัย "ข้ามเขา" มาครับ