ความเห็น 3420

ใครอยากเกิดเป็นผึ้งตัวผู้ยกมือขึ้น

ประเสริฐ(ยอมตาย)
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ครับ!! บ้านอยู่ ท่าชนะ สุราษฎร์ แต่ทำงานที่ชุมพร   ต้องการเลี้ยงแบบกึ่งอาชีพเพราะที่บ้านมีสวนปาล์มประมาณ  30  ไร่ (อาณาเขตใกล้เคียงมีสวนปาล์มสวนยางพารา)บริเวณบ้านพักอาศัยผมกันเนื้อที่ไว้ประมาณ 8 ไร่ ปลูกต้นไม้หลากหลายชนิด (ไม้ดอกและไม้แดกพร้อมทั้งเพาะขายด้วย)

1.ผมต้องการศึกษาให้เข้าใจเรื่องผึ้ง (ที่บ้านมีผึ้งโพรงอยู่ในกองไม้ที่เก็บไว้หลังบ้าน อยู่แบบผึ้งๆ อยู่ได้ก็อยู่)อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับผึ้ง  (ประเสริฐ เครือหงส์ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ชุมพร   ต. นาชอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000)

2.ช่วยให้คำแนะนำและความเหมาะสมของสถานที่เลี้ยง