ความเห็น 339974

ผู้อยู่ VS ผู้กำลังจะจากไป ตอนที่ 3 (จบ)

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณอาจารย์เต็มศักดิ์ครับ