ความเห็น 338044

วิธี Lock windows อย่างง่ายๆ

เขียนเมื่อ 
ง่ายจิงๆ ด้วย   เอ???