ความเห็น 337625

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง .....2

กลุ่มไตรมิตร
IP: xxx.147.93.209
เขียนเมื่อ 

                          วิสาหกิจชุมชน

        ก่อนอื่นพวกเราต้องขอขอบคุณที่ท่านแสดงความคิดเห็น

         พอดีท่านอยู่ในสถาบันวิสาหกิจชุมชน  ตอนนี้กลุ่มของพวงเรากำลังเรียนเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน  และในวันที่  30  กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจารย์ได้พาไปดูงานเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนบ้านแคว  อ.สารภี  จ.เชียงใหม่  แล้วต้องนำมาเขียนเป็นรายงานให้ได้  3  วิชาคือ

       วิชา  วิสาหกิจชุมชน, การบริหารจักการองค์กรการเงิน ,  การจัดการสวัสดิการชุมชน

       พอดีกลุ่มเราไปฟังกันทั้งกลุ่มแต่ก็ไม่รู้ว่าจะนำมาเขียนอย่างไร  เพราะว่าวิทยากรที่อธิบายนั้น  อธิบายวกไปวนมาทำให้จับใจความไม่

       ขอท่านช่วยแนะนำกลุ่มของพวกเราด้วย    ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ!!!!!