ความเห็น 33744

อนาคตรังสีเทคนิคไทยในมุมมองของผู้ประกอบวิชาชีพ

รังสีมีเทคนิค
IP: xxx.121.71.217
เขียนเมื่อ 

อยากเห็นประเทศไทยมีคนจบ ป เอก ทางรังสีเทคนิค (professional) เหมือนกันครับ ตอนนี้มีหลายประเทศเปิดหลักสูตรแล้ว หากมหาวิทยาลัยผู้ผลิตแห่งใดพอมีทุนส่งคนไปเรียนขอให้ลองมองสาขา "วิชาชีพ" โดยตรงของรังสีเทคนิคดูบ้างนะครับ จะได้มาช่วยกันพัฒนาวิชาชีพรังสี(มี)เทคนิค กันบ้าง

คนไปจบปริญญาเอกด้านข้างเคียง บางครั้งก็ข้างเขียง หากไม่มีประสบการณ์ทางคลีนิค หรือปฏิบัติงานในคลีนิคทางรังสีเทคนิคก็คงจะมองการพัฒนาเชิงวิชาการในวิชาชีพยากอยู่ครับ

อยากให้มองความเข้มแข็งในวิชาชีพเพื่อนขิงเราคือกายภาพบำบัดเป็นแนวทางที่มีการพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพไปพร้อมๆกัน   ผมไม่อยากเห็นวันหนึ่งเรามีคนจบดอกเตอร์เต็มไปหมดแต่ไหงกลายเป็นรังสี(ไร้)เทคนิคไปซะนี่